Дигитални час 2011

СПОЉАШЊЕ СИЛЕ ЗЕМЉЕ


На конкурсу "Дигитални час" 2011. године аутор овог сајта учествовао је са радом „Примена информационо-комуникационих технологија у настави географије“. 

У овом раду приказана je обрада наставне јединице „Обликовање рељефа дејством спољашњих сила“ применом информационо-комуникационих технологија, односно коришћењем Интернета.

Овај рад освојио је трећу награду у категорији радова из области природних наука. 

Рад је увршћен у електронски зборник радова "Дигитални час" и налази се на следећој веб-адреси.

Остале радове који су учествовали на овом конкурсу можете да погледате на сајту Дигиталне школе на следећој веб-адреси