Дигитални час 2012

КВИЗ "РЕКЕ СРБИЈЕ"


На конкурсу "Дигитални час" 2012. године аутор овог сајта учествовао је са радом „Hot Potatoes и Google алати у настави географије“. 

У овом раду приказано je утврђивање наставне јединице „Реке Србије“ применом е-алата, односно коришћењем интернета, задатака креираних у програму „Hot Potatoes“ и помоћу Google алата. 

рад освојио је трећу награду у категорији радова из области природних наука. 

Рад је увршћен у електронски зборник радова "Дигитални час 2012" и налази се на следећој веб-адреси.

Остале радове који су учествовали на овом конкурсу можете да погледате на сајту Дигиталне школе на следећој веб-адреси