Атмосфера

- АТМОСФЕРА- гасовити омотач око Земље, дебљине од 5.000 (6.000) km до 10.000 km

- састав: азот (78 %), кисеоник (21 %), угљен диоксид (0,03 %) + примесе

 

Састав ваздуха

 

- структура атмосфере:

ТРОПОСФЕРА (до 9 km –изнад полова / 18 km- изнад екватора)

СТРАТОСФЕРА – 18 km до 40 km висине (ОЗОНОСФЕРА између 30 km и 60 km)

МЕЗОСФЕРА – 50 km до 80 km

ТЕРМОСФЕРА (ЈОНОСФЕРА) – 80 km до 690 km

ЕГЗОСФЕРА – изнад 690 km висине


Слојевитост атмосфере

 

- ВРЕМЕ- тренутно стање атмосфере над одређеним местом

- КЛИМА- просечно стање атмосфере над одређеним простором (прати се време 30-ак година)

 

Ефекат стаклене баште

 

 

КЛИМАТСКИ ФАКТОРИ

-  географска ширина

-  распоред копна и мора

-  рељеф

-  надморска висина

-  ледени покривач

-  морске струје

-  удаљеност од океана

 

КЛИМАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ

- сунчево зачење (радијација)

- температура ваздуха

- ваздушни притисак

- ветар

- влажност ваздуха

- падавине