Рељеф


РЕЉЕФ

- све неравнине и облици Земљине површине настали деловањем унутрашњих (ендогених) и спољашњих (егзогених) сила и процеса

- ГЕОМОРФОЛОГИЈА- научна дисциплина која проучава особине, настанак, развој и савремену динамику рељефа Земљине површине

 

ЕНДОГЕНИ ПРОЦЕСИ

1. борање, раседање, навлачење →део су ОРОГЕНЕЗЕ- процес стварања планина

Раседи

 

Планински рељеф

 

 

епирогенетски покрети → ТРАНСГРЕСИЈА- подизање нивоа мора

РЕГРЕСИЈА- повлачење мора услед издизања копна

2. глобална тектоника плоча

3. вулканизам- све појаве везане за избијање магме из унутрашњости према површини Земље


Вулкан

 

-избацује се: лава, туф, лапили, вулканске бомбе....

-уз вулкане се јављају и пукотине кроз које избијају:

водена пара – ФУМАРOЛE

сумпороводик – СОЛФАТАРЕ

угљен-диоксид – МОФЕТЕ

-ГЕЈЗИРИ- повремена топла врела која под притиском водене паре у различитим временским размацима избацују воду (Олд Фејтхфул, Стимбоат)

Гејзир на Исланду

-термални извори

-минерални извори

-вулкани: Везув, Етна, Мауна Кеа, Мауна Лоа, Фуџијама, Попокатепетл, Стромболи...

 

Географски распоред вулканских области на Земљи

ватрени појас Пацифика

Средоземно-трансазијска област

Атлантско-океанска област

Ватреном појасу Пацифика припада највећи број активних вулкана. Од преко 600 активних вулкана, ватреном појасу Пацифика припада 418 вулкана.Ватрени појас Пацифика

 

4. сеизмизам- земљотреси (трусови)- изненадна и краткотрајна подрхтавања Земљине коре

Елементи земљотреса:

ХИПОЦЕНТАР- место у унутрашњости Земље у којем настаје потрес

ЕПИЦЕНТАР- тачка на површини Земље тачно изнад хипоцентра


Елементи земљотреса

 

Скале за мерење јачине земљотреса:

а) РИХТЕРОВА скала- мери количину ослобођене енергије (0 - 9°)

б) МЕРКАЛИЈЕВА скала- мери последице на површине (0 – 12°)