Домаћи задатак за ученике шестог разреда

поставио/ла Aleksa Popadić 08.03.2009. 07:06   [ ажурирано 08.03.2009. 07:09 ]

1. Физичко-географска карта Европе

На немој карти Европе методом боја приказати рељеф и хидрографију, уписати називе најзначајнијих географских објеката Европе (острва, полуострва, заливи, планине, низије, мора, реке, језера). Подлога за израду карте може бити карта Европа-речна мрежа или нека друга нема карта Европе.

 

2. Политичка карта Европе

На немој карти Европе методом боја приказати политичку поделу Европе, уписати називе држава и главних градова. Подлога за израду карте може бити карта Европа-политичка карта или нека друга нема карта Европе са уцртаним границама. На посебном листу направити списак држава Европе са главним градовима.


Рок за предају домаћих задатака је 27.4.2009. године. Уколико имате питања у вези домаћег задатка, обратите се наставнику.

Comments