Захвалница

На овом сајту коришћени су квалитетни садржаји са следећих сајтова:
http://www.ayak.webs.com/
http://stanko.mfhinc.net/recnik/
http://sr.wikipedia.org/
http://www.youtube.com/
http://www.etravelreviews.com/
http://english.freemap.jp/
http://www.yannarthusbertrand.org/
http://www.travelpod.com/traveler-iq/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
као и материјали са других сајтова.
Захваљујем се ауторима наведених сајтова.

Посебно се захваљујем Весни Вучићевић и Ивану Потићу на стручним саветима и предлозима.

Аутор сајта није одговоран за садржај огласа и реклама приказаних на овом сајту.
Рекламе и огласи приказују се помоћу сервиса Adsense компаније Google (Google oglasi).

For this site were used good articles and quality texts fro
m sources as previously mentioned. Thanks.
http://english.freemap.jp/blankmap/ 
Алекса Попадић
aleksapopadic@gmail.com 

контакт e-mail
aleksapopadic@gmail.com