Географске игрице

Traveler IQ Challenge је игрица у којој је потребно да се што прецизније означи локација неког географског објекта. Брзина је такође важна. Срећно!Traveler IQ Challenge Свет
http://apps.facebook.com/travelpod-challenge/


Traveler IQ Challenge Европа
http://apps.facebook.com/travelpod-challenge/iq/europe


Traveler IQ Challenge Азија
http://apps.facebook.com/travelpod-challenge/iq/asia


Traveler IQ Challenge Африка
http://apps.facebook.com/travelpod-challenge/iq/africa


Traveler IQ Challenge Северна Америка
http://apps.facebook.com/travelpod-challenge/iq/northamerica


Traveler IQ Challenge Средња и Јужна Америка
http://apps.facebook.com/travelpod-challenge/iq/centralsouthamerica


Traveler IQ Challenge Аустралија и Океанија
http://apps.facebook.com/travelpod-challenge/iq/oceania


Traveler IQ Challenge Престонице
http://apps.facebook.com/travelpod-challenge/iq/worldcapitals


Traveler IQ Challenge Заставе
http://apps.facebook.com/travelpod-challenge/iq/flags


Traveler IQ Challenge Слике света
http://apps.facebook.com/travelpod-challenge/iq/worldphotos


Уколико желите да се такмичите са другима и сачувате резултате, ове игрице можете да играте и на Facebook-у.

Comments