Дигитални час 2013

На конкурсу "Дигитални час" 2013. године аутор овог сајта учествовао је са радом „Мудл курс у настави географије“.

У овом раду приказана је обрада наставне јединице „Структуре светског становништва“ применом електронског учења, односно коришћењем наставног материјала креираног на платформи за електронско учење- Мудл.

Рад је увршћен у електронски зборник радова "Дигитални час 2013" и налази се на следећој веб-адреси.

Остале радове који су учествовали на овом конкурсу можете да погледате на сајту Дигиталне школе на следећој веб-адреси.