Воде на Земљи

ВОДЕ НА ЗЕМЉИ-ОКЕАНИ

- 71 % површине Земље- вода (море)

- светско море- повезана водена маса коју чине океани и мора (ободни делови океана)

- ИЗОБАТЕ- линије које на картама повезују места исте дубине

СВОЈСТВА МОРСКЕ ВОДЕ

1. САЛИНИТЕТ (СЛАНОЋА)- просечна концентрација отопљених соли (доминира NaCl)

- просечан салинитет светског мора: 35 ‰

- највећи салинитет: Персијски залив и Црвено море: 41 ‰

- најмањи салинитет: Балтичко море: 3 – 6 ‰

- Јадранско море: 38 ‰

- ИЗОХАЛИНЕ- линије које повезују тачке истог салинитета

- бочата вода

Карта салинитета светског мора (Кликни за увећање)

2. ТЕМПЕРАТУРА- средња годишња температура светског мора: 3,8 ºC

- средња температура површине светског мора: 14,7 °C (за 3 º C је виша од средње температура ваздуха)

- температура мора опада са дубином – до одређене дубине (ИЗОТЕРМИЈА)

Карта површинске температуре светског мора (Кликни за увећање)

3. ПРОЗИРНОСТ- Јадранско море: 56 m, Саргаско море најпрозирније 66 m

4. БОЈА

КРЕТАЊА МОРСКЕ ВОДЕ

1. ТАЛАСИ – узроци: ветар, потреси на морском дну (ЦУНАМИ), ерупције подморских вулкана...

Цунами

2. МОРСКЕ МЕНЕ- плима и осека

- узрок: привлачна сила Месеца и Сунца

- плимна амплитуда- разлика између највишег и најнижег нивоа мора

- највећа у заливу Фанди (Канада): 21 m

3. МОРСКЕ СТРУЈЕ- хоризонтална кретања морске воде

- узрок: стални ветрови

- скрећу због утицаја Кориолисове силе

- топле и хладне

Карта морских струја