Земља у свемиру

ЗЕМЉА

Поглед на Земљу са америчке свемирске летелице Аполо 17

- P= 510 милиона km², О= 40 000 km (дужина екватора), V= 1 083 млрд km³

КРЕТАЊА ЗЕМЉЕ

1. РОТАЦИЈА- окретање Земље око своје осe у правцу W-E

- траје 24 сата (23 h 56' 4")

- последице ротације: смена обданице и ноћи, локално време

- највећу брзину ротације имају тачке на екватору (1 674 km/h)

2. РЕВОЛУЦИЈА- окретање Земље око Сунца по еклиптици у смеру обрнутом од кретања казаљке на сату

- траје 365 дана, 5 h, 48', 46"- тропска година

- последице револуције: смена годишњих доба, неједнако трајање обданице и ноћи током године

- ПЕРИХЕЛ- тачка у којој је Земља најближа Сунцу (147 мил. km)- 3. јануара

- АФЕЛ- тачка у којој је Земља најдаље од Сунца (152 мил. km)- 4. јула

21. 3. – пролећни еквиноциј (равнодневица)- Сунчеви зраци падају под правим углом на екватор

21. 6. – летњи солстициј (дугодневица)- Сунчеви зраци падају под правим углом на северни повратник

23. 9. – јесењи еквиноциј (равнодневица)- Сунчеви зраци падају под правим углом на екватор

21. 12. – зимски солстициј (краткодневица)- Сунчеви зраци падају под правим углом на јужни повратник

3. ПРЕЦЕСИЈА- кретање Земљине осе која при томе описује купу

4. НУТАЦИЈА- појава набора на бази купе која настаје прецесијом

ВРЕМЕ

а) месно (локално) вријеме – одређено је кулминацијом Сунца на меридијану (1º = 4 мин.)

б) зонално време – 24 временске зоне- 1 зона = 15 º географске дужине = 1 h

- када идемо на исток, додајемо сате; а када идемо на запад, одузимамо их!

- западноевропска зона: 7° 30' W - 7º 30' Е

- наша зона – средњоевропска зона – време према меридијану 15º Е

- датумска граница- углавном прати 180. меридијан

- ако је прелазимо W→E прескачемо 1 дан

E→ W понављамо исти дан