Институцијe и организације које се баве тематиком смањења ризика од катастрофа

Канцеларија Уједињених нација за смањење ризика од катастрофа има мандат који је регулисан бројним резолуцијама

Генералне скупштине Уједињених нација са најзначајнијим задужењем "да служи као почетна тачка у систему

Уједињених нација за координацију смањења ризика од катастрофа и да обезбеди синергију између активности

система Уједињених нација на смањењу ризика од катастрофа и регионалних организација и активности у

друштвено-економским и хуманитарним пољима (Резолуција Генералне скупштине УН-а 56/195).

https://sites.google.com/site/nastavageografije/smanjenje-rizika-od-katastrofa/drr-linkovi/logo-unisdr.gif?attredirects=0

Сектор за ванредне ситуације

Сектор за ванредне ситуације настоји да изгради, одржи и унапреди способност читаве нације како да превентивно делује

на ризике, тако и да одговори на изазове и ублажи последице од различитих катастрофа које могу погодити наш регион.

Он обједињује све постојеће ресурсе у заштити, спасавању и реаговању у ванредним ситуацијама.

https://sites.google.com/site/nastavageografije/smanjenje-rizika-od-katastrofa/drr-linkovi/1.jpg?attredirects=0

DPPI SEE Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South Eastern Europe

Иницијатива за припремљеност и превенцију катастрофа за Југоиосточну Европу основана је у новембру 2000. године

одлуком Пакта за стабилност југоисточне Европе у настојању да допринесе развоју кохезивне регионалне стратегије за

припрему за катастрофе и превенцију за 12 држава чланица (Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Македонија,

Грчка, Румунија, Србија и Црна Гора, Словенија и Турска).

https://sites.google.com/site/nastavageografije/smanjenje-rizika-od-katastrofa/drr-linkovi/DPPI.jpg?attredirects=0

PreventionWeb is a project of the UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)

Пројекат Канцеларије Уједињених нација за смањење ризика од катастрофа представља заједницу која окупља професионалце

који се баве смањењем ризика од катастрофа са циљем да пружи актуелне информације, теме и алате за повезивање, сарадњу и

размену знања и информација.

https://sites.google.com/site/nastavageografije/smanjenje-rizika-od-katastrofa/drr-linkovi/preventonweb.jpg

Ready.gov

Сајт је покренут је у фебруару 2003. године, као национална рекламна кампања за јавни сервис који је дизајниран да обучи и оснажи

Американце да се припреме и реагују на хитне случајеве, укључујући природне и катастрофе.

Циљ кампање је да се јавност укључена и на крају да се повећа ниво основне спремности преко нације.

Ready.gov

Shelterbox.org

Организација која пружа хитно склониште и основне залихе за подршку заједницама широм света које су надјачанане катастрофама

и хуманитарним кризама. Један огранак организације (Youngshelterbox) намењен је оснаживању младих, кроз обуку коју спроводе тренери,

волонтери и наставници и разноврсне материјале који помажу младима да науче правилне начине реаговања у ванредним ситуацијама.

Shelterbox
Youngshelterbox

Од 1988. године Центар за истраживања епидемиологије катастрофа (CRED, the Centre for Research on the Epidemiology of Disasters) одржава

базу података о ванредним ситауацијама (EM-DAT The International Disaster Database). EM-DAT је настао уз почетну подршку СЗО и белгијске владе.

Главни циљ ове базе података је да подржи хуманитарне акције на националном и међународном нивоу. То је иницијатива са циљем да допринесе

доношењу одлуке за припрему за катастрофе, као и да пружи објективну основу за процену угрожености и одређивање приоритета.

EM-DAT садржи битне кључне податке о настанку и ефекте више од 18.000 масовних катастрофа у свету од 1900. до данас.База података је састављена

од различитих извора, укључујући агенције УН, невладине организације, осигуравајућа друштава, истраживачка институте и новинске агенција.

https://sites.google.com/site/nastavageografije/smanjenje-rizika-od-katastrofa/drr-linkovi/em-dat.jpg

Центар за истраживања епидемиологије катастрофа, дјелује већ више од 30 година у области међународних катастрофа и здравствених студија у зонама

конфликата, са истраживања и обукама које повезују пружање помоћи, рехабилитацију и развој. CRED подржава истраживања, обуку и техничку експертизу

у хуманитарнам катастрофама, са посебним фокусом на јавно здравље и епидемиологију.

Центар обавља истраживања и пружа базу доказа о терету болести и здравствених проблема који произилазе из катастрофа и конфликата и доприноси

побољшању приправности и одговора на хуманитарне катастрофе засновананом на стварним потребама.

CRED, the Centre for Research on the Epidemiology of Disasters

DesInventar as a Disaster Information Management System

Институција за систематско прикупљање, документовање и анализу података о губицима услед катастрофа повезаним са природним опасностима.

DesInventar as a Disaster Information Management System

The Earth Observatory

Мисија The Earth Observatory је да подели са јавношћу слике, приче и открића о клими и животној средини који проистичу из НАСА истраживања, укључујући

и њене сателитске мисије, теренска истраживања и климатске моделе.

The Earth Observatory’

The World Meteorological Organization (WMO)

Светска метеоролошка организација (СМО) је специјализована агенција Уједињених нација. То је систем УН меродаван извор информација о стању и процесима

у Земљиној атмосфере, интеракцији тих процеса са океанима, условљавању климатских типова и последичној расподели водних ресурса.

The World Meteorological Organization (WMO)

EUMETNET

Групација коју чини 31 европски национални метеоролошки сервис, која прижа оквир за сарадњу земаља чланица у области основних метеоролошких активности

(систем осматрања, обраде података, временске опрогнозе, истраживања, развоја и обуке).

https://sites.google.com/site/nastavageografije/smanjenje-rizika-od-katastrofa/drr-linkovi/eumetnet2.jpg

Meteoalarm.eu

Метеоаларм пружа релевантне информације потребне за припрему за екстремне временске услове, који се очекују негде у Европи.

Meteoalarm

Met Office

Национални метеоролошки сервис Уједињеног Краљевства који свакодневно израђује временске прогнозе и чини их доступним јавности.

https://sites.google.com/site/nastavageografije/smanjenje-rizika-od-katastrofa/drr-linkovi/metoffice.jpg?attredirects=0

The United States Geological Survey’s (USGS) Earthquake Hazards Program

Пројекат за истраживање опасности од земљотреса при Геолошком институту Сједињених Америчких Држава. Пројекат је део Националног програма за смањење

опасности од земљотреса (NEHRP), покренутог одлуком Конгреса 1977. године. Организација прати и извештава о земљотресима који су се десили, процењује утицај

земљотреса и сеизмичку опасност, истражује узрока и последице земљотреса.

Earthquake Hazards Program

Вежба "Велики земљотрес" представља симулацију великог земљотреса са циљем да свет буде припремљен. Симулација се спроводи у исто време (16. октобра у 10:16)

у великом броју градова САД и представља прилику да људи науче шта да ради пре, за време и после земљотреса. Симулација се спроводи по једноставном упутству

"Сагни се, покриј се, држи се".

Great ShakeOut Earthquake Drills
https://sites.google.com/site/nastavageografije/smanjenje-rizika-od-katastrofa/drr-linkovi/dropcoverholdon_eng_color.gif

Edu4DRR

Заједница која наглашава значај учења за смањење ризика од непогода, доприноси развоју припремљености и отпорности на катастрофе путем учења и образовања.

Edu4DRR
https://sites.google.com/site/nastavageografije/smanjenje-rizika-od-katastrofa/drr-linkovi/edu4hazards.jpg

National Geographic

Видео материјали о природним непогодама погодни за наставу

National Geographic

FEMA- The Federal Emergency Management Agency

Федерална агенција за ванредне ситуације Сједињених Америчких Држава подржава грађане и спасиоце да раде заједно на изградњи и унапређењу способности грађана да се

од свих опасности заштите, припреме на њих, реагују, опораве и ублаже последице.

https://sites.google.com/site/nastavageografije/smanjenje-rizika-od-katastrofa/drr-linkovi/FEMA.jpg

STOP DISASTERS! A disaster simulation game from the UN/ISDR

Игрица коју је креирала Канцеларија Уједињених нација за смањење ризика од катастрофа са циљем да млади на занимљив начин уче о природним опасностима

(цунами, поплава, пожар, ураган, земљотрес).

https://sites.google.com/site/nastavageografije/smanjenje-rizika-od-katastrofa/drr-linkovi/stop.jpg?attredirects=0

Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS)

обједињавање информација и координацију у првој фази након великих катастрофа. GDACS пружа приступ информационим системима катастрофа у реалном времену

и сродне алате за координацију.

GDACS је оквир сарадње под окриљем Уједињених нација, који укључује менаџере катастрофе и информационе системе о катастрофама широм света и има за циљ

https://sites.google.com/site/nastavageografije/smanjenje-rizika-od-katastrofa/drr-linkovi/gdacsjpg.jpg?attredirects=0

European Flood Awareness System (EFAS)

Европски систем информисања о поплавама (EFAS) је први европски оперативни систем за мониторинг и предвиђање поплава широм Европе. Он пружа обједињене

информације и рано упозорење о полавама до 10 дана унапред са својим партнерима: националним/ регионалним хидролошким службама и Координационим центром

за реаговање у ванредним ситуацијама (ERCC).

https://sites.google.com/site/nastavageografije/smanjenje-rizika-od-katastrofa/drr-linkovi/efas.jpg?attredirects=0

The European Forest Fire Information System (EFFIS)

Европски информациони систем о шумским пожарима (EFFIS) подржава службе које су задужене за заштиту шума од пожара у земљама ЕУ и пружа ажуриране и поуздане

информације Европској комисији и Европском парламенту о шумским пожарима у Европи.

https://sites.google.com/site/nastavageografije/smanjenje-rizika-od-katastrofa/drr-linkovi/effis.PNG?attredirects=0

European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection department (ECHO)

Одељење Европске комисије за хуманитарну помоћ и цивилну заштиту (ECHO) има циљ да сачува животе, спречи и ублажи људске патње и очува интегритет и достојанство

популације погођене елементарним непогодама и кризама изазваним људским деловањем. Финансијска помоћ Европске Уније уграђена је у Лисабонски уговор и уз подршку

грађана ЕУ представа израз европске солидарности са људима у невољи.

https://sites.google.com/site/nastavageografije/smanjenje-rizika-od-katastrofa/drr-linkovi/echo.jpg?attredirects=0