Воде на копну

Квиз "Реке Србије"

ВОДЕ НА КОПНУ

- 3,5 % укупне воде на Земљи

Кружење воде у природи

1. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ – ИЗДАН- вода изнад непропусних наслага

АРТЕШКА ВОДА- избија на површину под хидростатичким притиском

-кршки простори:

ВРЕЛА- места на којем подземна вода избија на површину

ВРУЉЕ- врела на морском дну

Издан

2. РЕЧНИ ТОКОВИ

ПОТОК- повремени водени ток

РЕКА- стални водени ток

- речни систем- главни ток с притокама

- слив- површина са које вода отиче према неком мору

- развође- узвишење које дели два суседна слива

- вододелница- линија која одваја речне системе и сливове

ЕНДОРЕИЧНА ПОДРУЧЈА- у њима воде не отичу у море, него у унутрашња језера

АРЕИЧНА ПОДРУЧЈА- подручја без водених токова

- речни режим: плувијални (кишни), нивални (снежни) и мешовити

Речни систем

3. ЈЕЗЕРА- удубљења у копну испуњена водом

подела језера према месту и начину постанка:

- метеорска (космичка) - настала услед удара метеорита

- тектонска- настала услед тектонских покрета (земљотреси)

- ледничка- настала глацијалним процесом, радом ледника (углавном су уска и дубока са стрмим обалама)

- вулканска- настала радом вулкана (у кратерима вулкана или преграђивањем река потоцима лаве)

- приобална- настала повлачењем мора из залива

- крашка- настала у депресијама у крашким теренима

- речна- настала мењањем тока реке (напуштањем старог корита)

- еолска- настала радом ветра (у депресијама насталим еолским процесом, које вода потом испуни)