Смањење ризика од катастрофа/ природних непогода

На овим страницама овог сајта постављен је материјал који је посвећен смањењу ризика од катастрофа (природних непогода).

Смањење ризика од катастрофа представља концепт и стручно спровођење активности за смањење ризика од катастрофа путем системских напора да се анализирају узрочни фактори катастрофа и да се њима управља, као и смањењем изложености опасностима, умањењем рањивости људи и имовине, промишљеним управљањем земљиштом и околином, као и и побољшаном спремношћу на поменуте догађаје. Свеобухватни приступ смањењу ризика од катастрофа изложен је у Хјого оквиру за деловање Уједињених нација, усвојеном 2005. године, чији је очекивани исход „знатно смањење губитака у случају катастрофа, како у животима тако и у смислу социјалних, економских и еколошких вредности заједница и држава“. Систем Међународне стратегије за смањење ризика од катастрофа (ISDR) је покретач за сарадњу међу владама, организацијама и актерима из цивилног друштва и пружа подршку и помоћ у имплементацији Оквира. Треба приметити да се повремено користи израз „смањење катастрофа“, међутим израз „смањење ризика од катастрофа“ пружа боље препознавање тренутне природе ризика од катастрофа и тренутне потенцијале за смањење ових ризика.

Проучавање материјала са следећих страница допринеће:

 • разумевању значаја теме смањења ризика од катастрофа и њено повезивање са наставним планом
 • разумевању концепта смањења ризика од катастрофа, реаговања и опоравка
 • приказивању улоге различитих учесника и процесу смањивања ризика од катастрофа, као и повезивању између наставних предмета
 • представљању Хјого оквира за деловање, његовој имплементацији и остваривању стратешких циљева и приоритета, са нагласком на приоритет 3
 • упознавању са Међународном стратегијом за смањење ризика од катастрофа (UNISDR) и другим важним сарадницима на смањењу ризика од катастрофа
 • помагању наставницима да схвате везу између смањења ризика од катастрофа и свакодневног рада

Странице су намењене наставницима разредне наставе, наставницима географије и других природних наука, одељењским старешинама, али и свима који желе да науче нешто о овој теми. Надам се да ће наставници/ посетиоци ових страница бити у прилици да стечено знање примене у свакодневном раду са ученицима.

Теме:

 1. Увод у смањење ризика од катастрофа
 2. Прилагођавање на климатске промене
 3. Припремљеност, реаговање и опоравак после катастрофа
 4. Канцеларија Уједињених нација за смањење ризика од катастрофа (UNISDR), Хјого оквир за деловање (HFA) 2005-2015, Европски форум за смањење ризика од катастрофа, Националнa стратегијa заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
 5. Хјого оквир за деловање (HFA) Приоритет 3
 6. Финансирање програма цивилне заштите из фондова ЕУ
 7. Смањење ризика од катастрофа- улога УНИЦЕФ-а
 8. Припремљеност на катастрофе и реаговање- искуства Хрватског црвеног крста
 9. Смањење ризика од катастрофа у школама
 10. Како да се понашамо у случају земљотреса? (сценарио за час)
 11. UNISDR терминологија- Смањење ризика од катастрофа
 12. Тест: Проверите знање о смањењу ризика од катастрофа
 13. Институције и организације које се баве тематиком смањења ризика од катастрофа
 14. Занимљиви видео снимци

Материјали који су пред вама представљају преведене материјале са семинара за наставнике „Disaster Risk Reduction for Teachers Course“ DPPI SEE – DMTP 2014.

Захваљујем се свим предавачима који су дали сагласност да преведени материјали буду постављени на интернет.

Аутори оригиналних презентација су потписани на последњем слајду сваке презентације.