Завршни испит

Завршни испит 2023/2024. године

Географија

Упутство за оцењивање

Спецификација теста из географије

Завршни испит 2022/2023. године

Географија 

Упутство за оцењивање 

Спецификација теста из географије

Завршни испит 2021/2022. године

Комбиновани тест

Упутство за оцењивање

Спецификација комбинованог теста

Завршни испит 2020/2021. године

Комбиновани тест

Упутство за оцењивање

Спецификација комбинованог теста

Завршни испит 2019/2020. године

Комбиновани тест

Упутство за оцењивање

Спецификација комбинованог теста

Завршни испит 2018/2019. године

Комбиновани тест

Упутство за оцењивање

Завршни испит 2017/2018. године

Комбиновани тест

Упутство за оцењивање

Спецификација комбинованог теста

Завршни испит 2016/2017. године

Комбиновани тест

Упутство за оцењивање

Спецификација комбинованог теста

Завршни испит 2015/2016. године

Комбиновани тест

Упутство за оцењивање

Спецификација комбинованог теста

Завршни испит 2014/2015. године

Комбиновани тест

Упутство за оцењивање

Спецификација комбинованог теста

Завршни испит 2013/2014. године

Комбиновани тест

Упутство за оцењивање

Спецификација комбинованог теста

Збирке за припрему завршног испита у основном образовању и васпитању за школску 2013/14. годину можете да погледате на сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Збирка задатака из српског језика

Збирка задатака из математике

Збирка задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије

Завршни испит 2012/2013. године

Збирке за припрему завршног испита у основном образовању и васпитању за школску 2012/13. годину

Збирка задатака за завршни испит из српског језика

Збирка задатака за завршни испит из математике

Завршни испит 2011/2012. године

Збирке за припрему завршног испита у основном образовању и васпитању за школску 2011/12. годину

Збирка задатака за завршни испит из српског језика

Збирка задатака за завршни испит из математике

Образовни стандарди за крај обавезног образовања за математику са примерима задатака 

Образовни стандарди за крај обавезног образовања за српски језик са примерима задатака