Припремљеност на катастрофе и реаговање- искуства Хрватског црвеног крста

8 - HCK- EARTHQUAKES