Становништво

СТАНОВНИШТВО

- ДЕМОГЕОГРАФИЈА- научна дисциплина унутар географије која проучава становништво

- 6.300.000.000 становника (2005.)

- октобар 1999. године, Сарајево- шестмилијардити становник Земље

- 1987. године, Загреб- петмилијардити становник Земље

- први човек – пре 2 милиона година – плеистоцен

- Homo Sapiens– пре око 50 000 г.

ЕКУМЕНА- насељен део Земље

АНЕКУМЕНА- ненасељени простори

СУБЕКУМЕНА- повремено насељени простори

- број становника неког подручја може се мењати на два начина:

1. ПРИРОДНО КРЕТАЊЕ СТАНОВНИШТВА

-одреднице:

НАТАЛИТЕТ- стопа живорођења

МОРТАЛИТЕТ- стопа смртности

ПРИРОДНА ПРОМЕНА- наталитет – морталитет (у ‰)

- ФИЗИОЛОШКИ НАТАЛИТЕТ- највиши могући наталитет, око 60 ‰

- ФЕРТИЛИТЕТ- плодност

ТЕОРИЈА ДЕМОГРАФСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ- прелаз с високих стопа наталитета и морталитета с малим и непостојаним природним прираштајем на ниске стопе наталитета и морталитета с малим, али постојаним природним прираштајем (три етапе)

Теорија демографске транзиције

Теорија демографске транзиције

2. ПРОСТОРНО КРЕТАЊЕ СТАНОВНИШТВА (МИГРАЦИЈЕ)

узроци:

а) ПУШ фактори – одбојни

б) ПУЛ фактори - привлачни

ЕМИГРАЦИЈА- исељавање

ИМИГРАЦИЈА- усељавање

„ОДЛИВ МОЗГОВА“- исељавање младог образованог становништва

- попис становништва (ЦЕНЗУС) – у Краљевини и Кнежевини Србији од 1833-1910. обављено 16 пописа; у Србији од 1918-2002. обављено 9 пописа

- у већини земаља спроводи се, у правилу, на сваких 10 година

ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ

а) ЕКСПАНЗИВНА- циљ је повећати стопу раста становништва или је одржати на постојећем нивоу

б) РЕСТРИКТИВНА- циљ је спречити даљи пораст броја становника

в) РЕДИСТРИБУТИВНА- циљ је осигурати повољнији размештај становништва

г) ЕУГЕНИЧКА- циљ је подизање квалитета живота