Смањење ризика од катастрофа у школама

9 DRR u skoli