Македонија

Званичан назив: Бивша Југословенска Република Македонија

Државно уређење: парламентарна република

Површина: 25.713 km2

Број становника: 2.056.000 ст. (2002.)

Густина насељености: 80 ст./km2

Главни град: Скопље (470.000 ст.; 2001.)

Званични језици: македонски, албански

Валута: македонски денар

ДБП/ст.: 2.269 $ (2003.)

Македонија (Бивша Југословенска Република Македонија), држава Јужне Европе. Има површину 25.713 km2, 2.056.000 ст. (2002.) и густину насељености 80 ст./km2. Главни град је Скопље (400.000 ст.; 2001.). Званични језици су македонски и албански. Државно уређење: парламентарна република.

Македонија се налази у горњем и средњем Повардарју, између западних Родопских планина (Осоговске планине, Кожуф, Ниџе) и северног дела Шарско-пиндских планина (Шар-планина, Кораб, Јабланица). У долини Вардара налазе се котлине (Скопска, Велеска, Ђевђелијска, Тиквеш); постоје и котлине испуњене јуезерским седиментима (Струмичка, Кумановска, Овче Поље), као ипланинске котлине (Полог, Дебарска, Охридска, Преспанска и Пелагонија). Клима се одликује испреплетаношћу континенталних и средоземних утицаја. Највећа река, Вардар, припада егејском сливу (десне притоке: Треска и Црна река, а леве: Пчиња и Брегалница) а јадранском сливу припада Струма и Црни Дрим. Највећа језера су Охридско, Преспанско и Дојранско. У нижим пределима природну вегетацију чине листопадне шуме цера и белог граба (искрчене или деградиране због паше у грмље), а на вишим букове и мешовите буково-јелове шуме. У Ђевђелијској котлини јавља се зимзелено средоземно растиње. Шуме и грмље покривају 39% територије.

Македонци чине 64% ст., следе Албанци 25%, Турци, Роми, Срби, Власи и др. Верска структура: православци 65%, сунитски муслимани 25% и др.

Већи градови су (2001.): Куманово (104.000 ст.), Битољ (87.000 ст.), Прилеп (74.000 ст.), Тетово (71.000 ст.) и др.

Пољопривреда: житарице, индустријско биље (дуван, сунцокрет, шећерна репа, памук, мак), поврће и воће, винова лоза; сточарство (овце, говеда, и живина). Рудно богатство: лигнит, олово, цинк, бакар.

Индустрија: црна и обојена металургија, метална, машиноградња, електротехничка, хемијска, петрохемијска, текстилна, прехрамбена, дуванска, индустрија грађевинског материјала, дрвна индустрија и др. Могућности за развој туризма постоје на језерима и изворима термоминералне воде. Македонија има два међународна аеродрома: Скопље и Охрид.

Скопље, главни град, налази се на обалама Вардара и већи део је подигнут после катастрофалног земљотреса 1963. године. Многобројне су грађевине из османлијског периода: Даут пашин хамам (1489-1497.), Куршумли-хан (1550., Археолошки музеј), тврђава Скопско кале (Музеј савремене уметности), Иса-бегова џамија (1476.), Мустафа-пашина џамија (1492.), православна црква Св. Спаса (1689.). У околини града налазе се бројни православни манастири, као и међународни аеродром.