Свемир

СВЕМИР

- астрономија- наука која се бави истраживањем свемира

свемир- простор који нас окружује до удаљености од 15 милијарди светлосних година

Свемир (Фотографија телескопа Хабл)

Фотографије телескопа Хабл

- постанак свемира – Велики прасак – катаклизмичка експлозија густе, вруће, супермасивне кугле мале величине, из које је материја избачена у свим правцима

- јединице за мерење удаљености:

а) астрономска јединица (средња удаљеност земље од Сунца) 1 ај = 149,6 x 106 km

б) светлосна година (удаљеност коју светлост у вакууму пређе за 1 годину) 1 сг = 9, 46 x 1012 km

в) парсек (удаљеност са које угао паралаксе звезде износи 1“) 1 pc = 3,26 сг = 3,085 x 1013 km

- основни објекти свемира- галаксије

- квазари- галаксије у настанку

- звезде - разликују се према:

а) сјају - мери се звезданом величином

б) боји – зависи од површинске температуре:

најтоплије звезде ( > 30 000 К )- плаве боје

мање топле звезде ( 5 000 – 6 000 К )- жуте боје

хладније звезде ( < 3 000 К )- црвене боје

ц) величини – најмање- бели патуљци (мање од Земље, а маса им је као маса Сунца)

- највеће- дивови или супер дивови

- пулсари- емитују пулсирајуће радио таласе

- настају експлозијом велике звезде- супернове

- експлозијом супернове могу настати и црне рупе

- луминозитет- енергија зрачења звезде