Геолошка прошлост Земље

ГЕОЛОШКА ПРОШЛОСТ ЗЕМЉЕ

- први живот: пре 3,8 – 3,6 милијарди година

ГЕОЛОГИЈА- наука о развоју Земље, њеној грађи и саставу

ПАЛЕОНТОЛОГИЈА- наука која проучава фосиле (остаци биљака и животиња)

Геохронолошка скала

Геолошки сат