Обука за достизање основног нивоа дигиталних компетенција

План рада

Први дан

Блок 1: Основно руковање рачунаром

Блок 2: Прилагођавање окружења својим потребама. Рад са фолдерима

Блок 3: Рад с документима.Текстуални документ

Блок 4: Рад с документима. Креирање табеле у текстуалном документу

Други дан

Блок 1: Претрага интернета и безбедност

Блок 2: Претрага интернета, селекција и чување информација

Блок 3: Електронска пошта

Блок 4: Креирање и дељење наставног материјала

Трећи дан

Блок 1: Преузимање садржаја са дељеног простора на интернету и чување дигиталних садржаја на интернету

Блок 2: Вредновање, самовредновање и организација распореда у онлајн окружењу

Блок 3: Друштвене мреже у настави и личном професионалном развоју

Блок 4: Наставник, ученик и образовно окружење у 21. веку

Четврти дан

Блок 1: Слајд презентација

Блок 2: Виртуелна окружења за учење

Блок 3: Интеракција и процена знања у онлајн окружењу

Блок 4: Креирање презентације за час

Датотеке за реализацију вежбања на обуци

Корисни линкови:

Вежбе за рад са мишем 1

Вежбе за рад са мишем 2

Вежбе за рад са тастатуром

Блог Истока Павловића- Дигитални правопис

Сајт о безбедности на интернету

Блог Арпада Пастора- страница о Обуци за достизање основног нивоа дигиталних компетенција

Блог Арпада Пастора- страница о програму Word 2010

Блог Дејана Пејчића и Татјане Митић- Обука за достизање основног нивоа дигиталних компетенција

Сајт Наталије Диковић-Обука за достизање основног нивоа дигиталних компетенција

Сајт ИКТ обука