Како да се понашамо у случају земљотреса? (сценарио за час)

10 Group work_Disaster_group