Европске интеграције

ЕВРОПСКА УНИЈА

- наднационална организација чији је циљ јачање економске интеграције и сарадње између земаља чланица, а утемељена је посебним уговором у Мастрихту 1.11. 1993.

- 1948. – основана унија Белгије, Холандије и Луксембурга- БЕНЕЛУКС

- 1951. – Европска заједница за угљен и челик

- 1957. – Европска економска заједница (ЕЕЗ) – земље Бенелукса, Западна Немачка, Француска и Италија

- кругови проширења:

- 1973. – Данска, Ирска и Уједињено Краљевство

- 1981. – Грчка

- 1986. – Шпанија и Португалија

- 1995. – Аустрија, Финска и Шведска

- 2004. – Кипар, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Малта, Словачка, Словенија и Пољска

- 2007. – Бугарска и Румунија

- од 1973. назива се Европска заједница (ЕЗ), а од 1993. Европска унија (ЕУ)

- ШЕНГЕНСКИ СПОРАЗУМ- циљ је поступно укинути унутрашње заједничке граничне контрoлe и увођење слободе кретања за све особе – држављане земаља потписница Споразума, других земаља чланица ЕУ или трећих земаља

Зона Шенгенског споразума

- монетарна унија – 2002. (иако је евро уведен 1999. и до 2002. употребљавао се у безготовинском плаћању)

- симболи ЕУ:

застава ЕУ – дванаест златних звездица на плавој подлози (број звездица је сталан и симболизије савршенство и јединство, а не број чланица)

химна ЕУ – Ода радости

9. 5. – Дан Еуропе

- структура / институције ЕУ:

Европски парламент (785 чланова)

Савет Европске уније (или Савет министара) (27 чланова)

Европски савет

Европска комисија (27 чланова)

Европски суд (15 судија)

Европски финансијски суд (27 чланова)

Застава Европске уније

САВЕТ ЕВРОПЕ

- најстарија европска организација

- основана 1949. ради промовисања јединства и сарадње у Европи

- седиште: Стразбур

- 47 чланица, Србија је примљена 2003.

Лого Савета Европе

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЕВРОПСКУ БЕЗБЕДНОСТ И САРАДЊУ (ОЕБС)

Лого ОЕБС-а

ЕВРОПСКО УДРУЖЕЊЕ СЛОБОДНЕ ТРГОВИНЕ (ЕФТА)

- уједињује тржиште Исланда, Лихтенштајна, Норвешке и Швајцарске (не желе да уђу у ЕУ)

- седиште: Женева

Лого ЕФТА

СРЕДЊОЕВРОПСКА ЗОНА СЛОБОДНЕ ТРГОВИНЕ (ЦЕФТА)

- основана 1992.

- циљ: усклађивање развоја економских односа између земаља потписница путем развоја комерцијалних односа, подизање животног стандарда, постизање финансијске стабилности, тј. припремање земаља за пуноправно чланство у ЕУ

- Србија (2007.)

Лого ЦЕФТА