Смањење ризика од катастрофа- улога УНИЦЕФ-а

7 UNICEF_DRR