Оријентација

ОРИЈЕНТАЦИЈА

- одрeдити свој положај на површини Земље у односу на главне стране света

- Северњача- циркумполарна звезда у сазвежђу Малог Медвједа

- компас (бусола) – Кина (магнетизам 4. в. пне, инструмент 12. в.-1117. г.) Европа, 12. в.-1190. г.

Компас

- магнетна игла показује правац магнетних полова Земље

- угао магнетске деклинације- угао који магнетска игла заклапа са правцем географског пола

- изогоне- линије које на географској карти повезују места исте магнетске деклинације

- руже ветрова:

а) романска – 8 праваца

б) германска – 16 праваца

-АЗИМУТ- угао који заклапа неки положај са правцем севера, а одређује се у смеру казаљке на сату

- КУРС- угао између правца севера и правца кретања

- ОРТОДРОМА- најкраћа удаљеност између две тачке на Земљиној површини

- ЛОКСОДРОМА- равна линија курса која сече меридијане под истим углом

- ГПС (глобални позициони систем) – најсавременије средство оријентације

ГПС уређај

Главне и споредне стране света

МЕРЕЊЕ ВИСИНА НА ЗЕМЉИ

1. надморска (апсолутна) висина- вертикална удаљеност тачке од средњег нивоа мора

ДЕПРЕСИЈА- тачке на копну које се налазе испод нивоа мора

(највећа депресија- Мртво море (- 418 m), Долина смрти (- 85 m), Каспијско језеро (- 28 m))

КРИПТОДЕПРЕСИЈА- дно језера је испод нивоа мора, а површина је изнад нивоа мора

(највећа криптодепресија у свету Бајкалско језеро: ниво 454 m, а дно – 1.287 m, највећа криптодепресија у Европи Скадарско језеро: ниво 6 m , а дно -38 m

2. релативна висина- разлика две апсолутне висине